PLANINA (Auf der Eben)

k.ú. Semanín (Svitavská pahorkatina / Českotřebovsko)

Zalesněné návrší (561 m n. m.), vybíhající z Kozlovského hřbetu nad jihozápadní okraj Semanína. Na severní straně ohraničen údolím Smraďoch, na jižní údolím U salaše. Po okraji lesa na východním úbočí prochází tzv. Buková alej, nedaleko ní upravená vyhlídka. V úbočích vrchu četné stopy po těžbě lupků (viz Smraďoch, Za salaší). 

Vyhlídka

Vyhlídka na okraji lesa jen pár metrů od Bukové aleje byla upravena na podzim 2010 v rámci vybudování Semanínské naučné stezky ČSOP. Na informačním panelu stezky znázorněno výhledové panorama na Třebovskou brázdu, Třebovské stěny a Hřebečský hřbet

výhled na Semanín s posezením, v pozadí Třebovské stěny s vrchem Palice (zhruba uprostřed)

výhled na Hřebečský hřbet, zhruba uprostřed snímku bývalé vojenské cvičiště Na střelnici

Zajímavosti:

Ø        Původní německé jméno Au der Eben by šlo přeložit jako Na rovném či Na plochém.

Okolí: Smraďoch / Semanín / Za salaší

Českomoravské mezihoří / rejstříky

duben 2011