ZA SALAŠÍ

k.ú. Semanín (Svitavská pahorkatina / Českotřebovsko)

Též U salaše. Zalesněné údolí, zařezávající se od východu do Kozlovského hřbetu. Ze severu je ohraničeno vrchem Planina. V dolní části údolí na okraji lesa kryté odpočívadlo. Západně od něj Schafferova štola (též Štola s průvanem, U cesty), jihozápadně Matouškova a Habigerova štola (též Štola bez průvanu), které sloužily k těžbě kvalitního lupku (mocnost až 4 m) a nevyzrálého křídového uhlí (cca půlmetrová sloj). Obě štoly uzavřeny. Mezi odpočívadlem a Schafferovou štolou  na levém břehu potoka pod cestou studánka.

odpočívadlo s informační tabulí Semanínské naučné stezky ČSOP (plánek stezky ke stažení v jpg)

studánka U salaše

Schafferova štola

Též Štola s průvanem, U cesty. Zaražena roku 1895 (dle jiných pramenů 1900) v jižním úbočí Planiny, asi 200 m od dnešního turistického odpočívadla. Původně byla dlouhá 78 metrů, dnes s četnými závaly opukových a pískovcových bloků. Silný průvan je podmíněn puklinou v nadloží, dosahující až k povrchu kopce. V provozu pro malou rentabilitu jen do roku 1903.

zářez před vstupem do štoly

 

portál štoly

Zajímavosti:

Ø        Pojmenování údolí se vztahuje k ovčínu, který na jeho konci stával v 1. pol. 20. stol.

Literatura:

-          Veronika Vorbová: Těžební tvary reliéfu na Českotřebovsku a jejich možné další využití (Olomouc 2010; diplomová práce) - http://theses.cz/id/irdf7t/Vorbov_V_diplomo/Diplomov__pr_ce.pdf

Web:

-           stránky obce Semanín - http://www.obecsemanin.cz/o-obci/historie-pamatky-znak-zajimavosti/zajimavosti/  

Okolí: Planina / Semanín / Na střelnici

Českomoravské mezihoří / rejstříky

duben 2011