ÚNĚTICE

k.ú. Únětice u Blovic (Švihovská vrchovina / Blovicko)

Ves při silnici z Řenče do Seče, poprvé doložena roku 1358. Centrum nevýrazné. Pomník padlým v 1. a 2. sv. válce, opodál kaple sv. Jana Nepomuckého s roku 1885, nepříliš vhodně novodobě upravená. V zahradě bývalého panského hostince čp. 20 údajně dosud nepatrné stopy tvrze (neověřeno). Pěkná usedlost s rybníčkem na severním okraji vsi při cestě do Chlumu. Jižně od vsi osada U Skály. Při cestě k ní modře nabarvený kamenný kříž.

    

Literatura:

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4. - T/Ž (Praha 1982)

-          Miloslav Bělohlávek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Západní Čechy (Praha 1985)

Okolí: Chlum / Chlumánky / Bzí / Čertovo břemeno

Plzeňsko / rejstříky

květen 2006