ČERTOVO BŘEMENO

k.ú. Únětice u Blovic, Libákovice (Švihovská vrchovina / Blovicko, Přešticko)

Buližníkový skalní hřbet na východním úbočí vrchu Kožich mezi Libákovicemi a Chocenickým Újezdem (v mapách je udávána kóta 533,9 m.n.m., nejde však o nejvyšší bod). Silně narušeno těžbou (velký lom v jihozápadní části, menší lom při lesní cestě z Chocenického Újezdu k hájovně Hluboký, těžbou pravděpodobně odstraněny v některých partiích i skalní útvary na temeni hřebene). Nejvýraznější skalní útvary dnes jihozápadně od výše zmíněné cesty k hájovně Hluboký. Strmější je jihovýchodní strana hřebene, na jejím úpatí mnohde kamenná suť, v jednom místě menší převis. V jihozápadní části poblíž lomu osamělý balvan blížící se viklanu. Stromy bizarních tvarů. Zalesněno, bez výhledů. Při severovýchodním konci studánka. Na jihozápadním konci kaple Panny Marie

Roku 1947 nalezeny na temeni hřebene v jámě vyložené kameny a překryté větším kamenem bronzové předměty z rozhranní střední a mladší doby bronzové. Pod jižním svahem objeveny roku 1964 slovanské hroby z 9. -10. stol.

Ke vzniku skalního útvaru se vztahuje tradiční pověst o nesplněné sázce čerta, tentokráte s poustevníkem Vintířem.

        

Kaple Panny Marie:

Přidtavěna k patě osamělé 5 metrů vysoké skály na jihozápadním konci hřebene při lesní cestě z Chocenického Újezdu do Libákovic. Je to drobná uzavřená cihlová stavbička s obrázkem Panny Marie. Nad ní na skále namalován kříž. Kapličku nechal postavit někdy ve 2. pol. 19. stol. pan Pašek, hostinský z Libákovic, v místě, kde se mu údajně cestou z Blovic zjevila Panna Maria. Kaple byla opravena a znovu vysvěcena v roce 2003 zásluhou Spolku pro záchranu historických památek na území Přešticka.

 

Literatura:

-          Zdeněk Birner: Okolí Plzně - průvodce Olympia (Praha 1980)

Okolí: Únětice / Bzí / Jezevčí skála

Plzeňsko / rejstříky

květen 2006