BABSKÁ SKÁLA

k.ú. Vejvanov (Křivoklátská vrchovina / Radnicko)

Skalní ostroh s terénními stopami pravděpodobně nikdy nedokončené fortifikace (564 m n. m) na zalesněném hřebenu, který vybíhá  Bechlova severozápadním směrem k Vejvanovu. Protáhlý skalní suk zhruba severojižního směru má dva vrcholy, nepatrné pozůstatky opevnění (část šíjového příkopu, před ním val z vykopaného materiálu, přitesaná skála) se nalézají na jižnějším vrcholu. Z něj výhled především na Bechlov a hřeben Radče s vysílačem Brno. Vrchol je přístupný od severu po odbočce modré turistické značky. Na vrcholu jedno ze zastavení naučné stezky Okolím Vejvanova.

S lokalitou dosud nebyly ztotožněny žádné písemné prameny, nebyl zde nalezen ani žádný archeologický materiál. Terénní úpravy jsou interpretovány jako pozůstatky nedokončeného hrádku, snad ze 14. stol. Jsou dávány do souvislosti s aktivitami Rožmberků na Strašicku. Snad měl chránit blízká ložiska železné rudy, jeho výstavba však byla z neznámého důvodu ukončena již v počáteční fázi.

Součást přírodního parku Radeč.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image130.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image132.jpg

celkový pohled na skalní suk Babské skály

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image124.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image128.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image126.jpg

severní vrchol Babské skály s porostem buku

plán hradu (dle Andrleho a Švábka)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image116.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image120.jpg

fragment nedokončeného příkopu a valu na východní straně ostrožny

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image114.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image110.jpg

vrcholové plošina jižního vrcholu, tedy jádra plánovaného opevnění; zde porost převážně borový

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image108.jpg

údajně přitesaná skála jihovýchodně od vrcholu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image106.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image142.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image094.jpg

další skály v prostoru jižního vrcholu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image102.jpg

výhled k jihovýchodu, na vrcholový hřeben Bechlova

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image104.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image098.jpg

výhled k jihu, na hřeben Radče s vysílačem Brno

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image096.jpg

výhled k severovýchodu

Naučná stezka „Okolím Vejvanova – Babská skála″

Šest informačních tabulí postavených podél turisticky značených cest (bez speciálního značení) při severozápadním okraji přírodního parku Radeč. Délka cca 3 km. Pro obec Vejvanov stezku zhotovilo nakladatelství KLETR.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image136.jpg

plán naučné stezky

 C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image138.jpg

zastavení naučné stezky a odpočívadlo na rozcestí Sněžná jáma

Zajímavosti, poznámky:

Ø        „Pověst″ o smlouvě mezi zemanem Ondrou a čertem, že čert postaví za Ondrovu duši mohutný hrad na Babské skále, avšak práci nedokončil, protože se zamiloval do krásné hospodské, je pravděpodobně uměle vytvořený příběh z pera Jiřího Staňka a Víti Semencové.

Literatura:

-          Jan Anderle, Vladimír Švábek: Hrady na Strašicku - pokus o rekonstrukci jejich postavení v životě oblasti před polovinou 14. století, Castellologica bohemica 1 (Praha 1989)

-          Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha: 2002)

Web:

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad_na_Babské_skále

-           hrady.cz - https://www.hrady.cz/hrad-hrad-na-babske-skale

-           hrady-zříceniny - https://www.hrady-zriceniny.cz/hrad_hrad_na_babske_skale.htm

-           Brdy.info - https://www.brdy.info/kapitoly/bechlov.php

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

únor 2022