ROHÁČ

k.ú. Neštětice (Benešovská pahorkatina / Benešovsko)

Samota (Chvojínek č.p. 16) v sedle mezi Neštětickou horou a Budákovým kopcem, respektive Chlovou (426 m n. m.), při silnici z Benešova do Neveklova. Bývalý zájezdní hostinec, značený již na mapě 1. vojenského mapování ve 2. polovině 18. stol.

Na křižovatce západně od samoty kamenný kříž. Další křížek, pro změnu kovový, východně od samoty, v místech, kde dříve odbočovala dnes již neexistující cesta do Neštětic.

E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image080.jpg

celkový pohled na samotu Roháč od  východu

E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image076.jpg E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image072.jpg E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image070.jpg

bývalý hostinec při silnici s Benešova do Neveklova

detail průčelí hlavní budovy s pozůstatky nápisu „hostinec″

E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image082.jpg

usedlost od západu

výřez z mapy 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol. (oldmaps.geolab.cz)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Roháč je i jméno potoka, pramenícího v kotlině jihovýchodně od usedlosti.

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

 leden 2022