DOLCE

k.ú. Bolechovice II (Vlašimská pahorkatina / Sedlčansko)

Malá ves, čítající 8 domů (470 m n. m.), se rozkládá na úpatí zalesněného hřebene Hůrka - Dvoříček. Na západním okraji ze dřeva tesaná socha sv. Floriana, na jižním okraji zděná boží muka.

Na mapě 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol je zde jen jedna chalupa (podle polohy snad dnešní č.p. 84), bez pojmenování. Osada vznikla pravděpodobně na přelomu 18. a 19. stol. Byla součástí panství Bolechovice.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image082.jpg

ves od západu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image084.jpg

chalupa č.p. 84 na západním okraji vsi

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image080.jpg

výklenková kaplička se sochou Panny Marie z roku 1997; byla vysvěcena biskupem Václavem Malým

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image086.jpg

socha sv. Floriana z rostlého dubového kmene, dílo sochaře Josefa Skalického z nedaleké Jesenice (wikipedie / Pavel Hrdlička)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Dolce byly odděleny z katastrálního území Bolechovice a přiřazeny pod obec Jesenice (zatímco vlastní Bolechovice patří pod obec Sedlec-Prčice), proto je katastrální území označováno jako Bolechovice I (vlastní Bolechovice) a Bolechovice II (Dolce).

Ø        Na mapě z roku 1952 pojmenována Dojec.

Web:

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolce_(Jesenice)

-     geocaching - https://www.geocaching.com/geocache/GC6BFJK_sv-florian-v-obci-dolce 

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

leden 2020