HEJNÁ HORA

k.ú. Kosova Hora (Benešovská pahorkatina / Sedlčansko)

Nevýrazné ploché návrší (416 m n. m.) nad údolím Mastníku, mezi Kosovou Horou a Sedlčany. Převážně pole, pouze na nejvyšším bodě v jižní části vrcholové plošiny malý remízek borovic. V 18. stol. zde údajně popraviště.

pohled na vrcholovou plošinu Hejné hory od jihovýchodu

výhled k severu, přes údolí Mastníku s Červeným Hrádkem na vrch Hluchá

Web:

-     geocaching - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC16681  

Okolí: Kosova Hora / Červený Hrádek

Podblanicko / rejstříky

prosinec 2012