HLUCHÁ

k.ú. Sedlčany, dříve Červený Hrádek (Benešovská pahorkatina / Sedlčansko)

Výrazný pahorek (429 m n. m.) nad Červeným Hrádkem. Na úbočí louky, mírně skalnatý vrchol zvýrazněn remízem. V něm pamětní kámen sedlčanských turistů z roku 1972. Z okraje remízu krásné výhledy k západu na Sedlčansko a Povltaví, ale i k jihu až jihovýchodu (okolí Vysokého Chlumce a Kosovy Hory) a částečně k severu; pouze k severovýchodu výhled omezen sousedním Velkým vrškem.

pohled na vrch od jihovýchodu - z Hejné hory - přes údolí Mastníku s Červeným Hrádkem

pohled na vrch od východu, od vsi Vítěž

lůmek pod vrcholem

 

pamětní kámen z roku 1972, připomínající 40.000 km (délku rovníku) ušlapaný při společných akcích sedlčanského turistického oddílu

výhled k západu, na Sedlčany

výhled k jihovýchodu; v údolí Červený Hrádek a Kosova Hora

výhled k východu, na Velký Vršek; v popředí ves Vítěž

Web:

-     geocaching - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC3RA6G  

Okolí: Vítěž / Červený Hrádek

Podblanicko / rejstříky

prosinec 2012