HULÍN

k.ú. Mezné, dříve Vysoká u Kosovy Hory (Vlašimská pahorkatina / Sedlčansko)

Malá ves, čítající 8 čísel popisných (454 m n. m.), se rozkládá na jihovýchodním úbočí vrchu Hůrka, nad pravostranným přítokem Sedleckého potoka, V údolí potoka pod vsí rekreační areál „Resort Hulín″.

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1497. V 16. a 17. stol. zde svobodnický dvůr v držení rodu Vilasů.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image140.jpg

pohled na Hulín od západu, z Jesenické kalvárie

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image098.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image100.jpg

kamenná zvonička v centru vsi

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image102.jpg

mohutný dub v centru vsi, u statku č.p. 7

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image136.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image138.jpg

kříž mezi dvěma lipami při silnici do Jesenice

Resort Hulín č.p. 10

Rekreační areál v údolíčku jižně od vsi (www.resorthulin.cz). Jádrem soustava rybníčků na bezejmenném potoku, pramenícím na východním okraji Hulína a v Jesenici se vlévajícím do Sedleckého potoka. Na levém břehu potoka pension, restaurace a další stavby, stylově poněkud nesourodé. V okolí rybníků sportoviště a též malý zookoutek (kozy, velbloud, nosálové, králíci, osli, bílí pávi, vodní ptáci…)

Areál začal vznikat snad kolem roku 2000. Nejprve byl vybudován horní rybník, chatky a stavení dnešní restaurace. Od té doby se areál postupně rozrůstá (dolní rybníky vznikly mezi roky 2012 a 2015), dosud není dokončen. Zookoutek volně přístupný.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image106.jpg

vjezd do areálu s „menhiry″

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image108.jpg

„horní″ rybník

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image126.jpg 

„prostřední″ rybník; v pozadí restaurace a pension

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image112.jpg

dřevěná socha mořské panny před restaurací

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image122.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image120.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image118.jpg

„dolní″ rybníky

 C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image116.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image134.jpg 

zookoutek – osel, labuť černá, velbloud jednohrbý, zakrslé kozy

Web:

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Hulín_(Jesenice)

-     svobodníci - https://www.svobodnici.cz/svobodstvi/Hul%C3%ADn 

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

leden 2020