JESENICKÁ KALVÁRIE

k.ú. Jesenice u Sedlčan (Vlašimská pahorkatina / Sedlčansko)

Nevýrazné návrší severně od Jesenice (434 m n. m.) je vlastně jihozápadním výběžkem masivu Hůrka. Na vrcholu lesík (převážně borovice, akát, též dub), obklopen poli. Místy drobnější žulové výchozy a společenstva stepního charakteru s výskytem hvozdíků, rozchodníků a netřesků. Z vrcholu výhled na Hulín a zalesněný hřeben Hůrka – Dvořáček, z úbočí pak na Jesenici, ale též na vzdálené vrchy Javorovou skálu, Zvěřinec či na hrad Vysoký Chlumec.

Z okraje Jesenice sem vede křížová cesta, tvořená 15 zastaveními; oproti tradiční křížové cestě se 14. zastaveními je rozšířena o Zmrtvýchvstání. 14 zastavení má podobu prostých žulových křížů s drobnými obrázky ve středu, jedno je atypické – trojice křížů představujících ukřižování.

Od kostela v Jesenici vede v trase křížové cesty Naučná stezka na Jesenickou kalvárii (0,6 km). Má 5 zastavení, z nichž dvě jsou v současné době z větší části zničená. Kromě historie křížové cesty se věnují též osobnosti pátera Antonína Lega (1839-1901).

Jesenickou křížovou cestu vybudovali v roce 1836 místní osadníci. Kolem poloviny 19. stol. byly poutě na jesenickou křížovou cestu velmi slavné. Opravena byla roku 1913, v průběhu 2. poloviny 20. stol. však zcela zpustla. Znovu obnovena byla roku 2004. Současné obrázky jednotlivých zastavení křížové cesty jsou namalovány olejovými barvami na měděném plechu Zdeňkem Šťovíčkem dle námětů dětí z místní základní školy. Kamenné kříže jsou dílem místního kamenosochaře Josefa Skalického, který celou obnovu inicioval. Zbytky poničených původních křížů byla uložena do země pod prvním křížem cesty. Naučná stezka vznikla roku 2005.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image138.jpg

Kalvárie od jihovýchodu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image070.jpg

žulové výchozy na úbočí Kalvárie

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image106.jpg

akátový lesík na Kalvárii

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image116.jpg

křížová cesta od Jesenice

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image126.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image110.jpg

kříže křížové cesty

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image118.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image130.jpg

kříže zasazené do žulových skalek

(galerie jednotlivých zastavení křížové cesty)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image120.jpg

pamětní deska na obnovu křížové cesty

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image098.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image082.jpg

vrchol Kalvárie

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image074.jpg

tři kříže Ukřižování

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image088.jpg

detail výzdoby hlavního kříže

výhled z Kalvárie na Hulín

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image034.jpg

výhled z jižního úbočí Kalvárie na Jesenici a údolí Novodvorského potoka, vlevo v pozadí zalesněný vrch Zvěřinec

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image136.jpg

kovový kříž na počátku křížové cesty, který však není součástí křížové cesty

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Již na mapě 1. vojenského mapování ze 2. pol. 18. stol., tedy minimálně půl století před vznikem křížové cesty, je zhruba v těchto místech značena jakási kaple.

(oldmaps.geolab.cz – upraveno)

Ø        Někdy je uváděno jako unikát, že jesenická křížová cesta má 17 křížů. Do tohoto počtu jsou však započítávány i „vedlejší″ kříže tvořící vlastní Kalvárii, nejde tedy o 17 zastavení křížové cesty.

Ø        Jesenická křížová cesta je dvojnicí křížové cesty v nedalekých Počepicích.

Ø        Neví, zda akátový lesík na vrcholu Kalvárie je z výsadeb Antonína Lega, každopádně tento páter coby vášnivý včelař vysazoval akáty do krajiny hojně. Používal k tomu dutou hůl, v níž měl akátová semena, která se po zabodnutí hole do země speciálním mechanismem uvolňovaly.

Web:

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Křížová_cesta_(Jesenice)

-     oficiální  stránky obce Jesenice - http://www.jesenice-obec.cz/jesenicka-kalvarie/gs-2199/p1=2718

-     naučné stezky - http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-na-jesenickou-kalvarii.htm

-     Sedlčansko - https://www.sedlcansko.cz/products/krizova-cesta-jesenice/ 

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

leden 2020