KŘÍŽOV

k.ú. Křížov pod Blaníkem (Vlašimská pahorkatina / Vlašimsko)

Ves při pravostranném přítoku Brodce, na jižním úpatí Křížovské hůry. Rozházená zástavba bez zjevného centra a nějaké zjevné urbanistické struktury. Součást CHKO Blaník. Ves prvně zmiňována 1397 v záznamech louňovického kláštera. I v dalších staletích součást louňovického panství.

 

hranolová kaplička z roku 1794 v centru vsi, postavená údajně na památku zrušení nevolnictví

vjezd do statku č.p. 35 proti kapličce

pamětní kámen obětem 1. a 2. světové války

statek č.p. 9 v centru vsi

roubený špýchárek při č.p. 9

 

křížek z 19. stol. na křižovatce u dvora

 

klasicistní kaplička z 2. pol. 19. stol. ve skupině zástavby na rozcestí ke Křížovské Lhotě

Literatura:

-     Jindřich Nusek, Jan Svoboda a kol.: Příběh kapliček – 6. samostatná příloha Pod Blaníkem (Vlašim 2001)

Web:

-     neoficiální stránky Křížova - http://www.krizov.unas.cz

-     stránky obce Pravonín - http://www.pravonin.cz/casti-obce/d-20475/p1=1054

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Křížov_(Pravonín) 

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

listopad 2006