PODLESÍ

k.ú. Býkovice u Louňovic (Vlašimská pahorkatina / Vlašimsko)

Mokrá louka v sedélku mezi Býkovickou hůrou a Malým Blaníkem v pramenné oblasti Býkovického potoka, při silnici z Býkovic. Jedna z nejlépe dochovaných rašelinných luk oblasti s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin (prstnatec májový, vachta trojlistá, všivec lesní, hadí mord nízký, tolije bahenní, stařinec potoční, ostřice Hartmanova...), hojné suchopýry – úzkolistý i širolistý. Na hranách dochovaných odvodňovacích stružek (pozůstatek tradičního obhospodařování vlhkých luk v tomto regionu) nalezen velmi vzácný rozchodník huňatý. Dříve zde též rosnatka okrouhlolistá, v posledních letech však již nepotvrzena. Přírodní rezervace Podlesí (vyhlášena 1993, 9,9 ha) zahrnuje kromě vlastní louky i Býkovické rybníky na opačné straně silnice. U louky 5. zastavení naučné stezky Malý Blaník – Podlesí. Součást CHKO Blaník.

 

mokřadní louka Podlesí (březen 2007, říjen 2010)

typickým prvkem jsou solitární keřové vrby (březen 2007)

    

uměle vybudovaná tůň (říjen 2010, březen 2007)

zastavení naučné stezky (březen 2007)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Bylo zde (zřejmě na území celé rezervace, tedy včetně Býkovického rybníka) zaznamenáno 25 druhů vážek, z nejcennějších vážka jasnoskvrnná, vážka jarní, šidélko kopovité či šídlatka hnědá.

Literatura:

-      Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR I. - Střední Čechy (Praha 1996)

Web:

-      CHKO Blaník - http://blanik.ochranaprirody.cz/cinnost-spravy/ochrana-prirody/pr-podlesi/

-      Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka - http://www.csopvlasim.cz/cs/pr-podlesi

-      Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Podlesí_(přírodní_rezervace)  

-      fotografie přírody - http://chranene-uzemi.sije.cz/podlesi/

-      citadella.cz - http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=zajimava_uzemi&site=CHKO_blanik_cz

-      ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1658

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

aktualizace září 2015