BUBOVUCKÉ RYBNÍČKY

k.ú. Bubovice (Hořovická pahorkatina / Berounsko)

Tři drobnější vodní plochy (dva rybníky a tůň mezi nimi) na Bubovickém potoce pod Bubovicemi, na severozápadním úpatí Paní hory. Dolní rybník je často bez vody. Zatímco do rybníků přitéká Bubovickým potokem vody normálně, v prostoru mezi tůní a dolním rybníkem (při velkém stavu vody za dolním rybníkem) se ztrácí, aby se níže v údolí již neobjevila. Příčina tohoto dosud není zcela objasněna.

Dva menší rybníky jsou v těchto místech na mapě značeny ve 2. pol. 18. stol. Později, nejspíše někdy na přelomu 18. a 19. století zanikly, zachovány však zůstaly protržené hráze. Horní rybník byl obnoven již někdy ve 2. pol. 20. stol. Dolní rybník s přilehlým mokřadem byl Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (Správou CHKO Český kras) obnoven na podzim 2018.

Součást CHKO Český kras a evropsky významné lokality Karlštejn-Koda, dolní rybník s mokřadem též národní přírodní rezervace Karlštejn.

 

rybníky na mapě 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol. (oldmaps.geolab.cz), stejný prostor roku 1957, bez rybníků, avšak se zachovalými hrázemi (archivnimapy.cuzk.cz)

  

horní rybník

 

rákosiny u horního rybníka

 

prostor mezi horním a dolním rybníkem, v pozadí prvního snímku Doutnáč

 

tůň (cca 0,1 ha)

dolní rybník s ostrůvky – plocha 0,27 ha, pokud je v něm ovšem voda

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

únor  2020