DVORCE

k.ú. Dobříš (Brdská vrchovina / Dobříšsko)

Též Na valech. Nápadné kruhové tvrziště (hradiště ??) poblíž hájovny Obora - nemovitá kulturní památka. Plocha o průměru kolem 100 m dosud obklopena mohutným valem (na několika místech přerušeným), širokým vodním příkopem (z větší části dosud s vodou) a místy i nižším vnějším valem. Dle nálezu denárů z doby knížete Boleslava I. bývá objekt datován do doby prvních Přemyslovců, případně dle charakteru opevnění do přelomu 12. a 13. stol, při výzkumu v roce 1893 zde byly údajně nalezeny dřevěné trámy, které by svědčily pro existenci nějaké dřevěné stavby (tvrz?). Dodnes odborníci netuší, k čemu zde tato fortifikace vznikla. Snad šlo o strážní bod na Zlaté stezce, ale spekuluje se i o útočištném hradiště či o panském dvorci (umístění původního dvorce Dobříš do míst pozdějšího hradu Vargač je pouze hypotetické - co když ležel tady??).

Plocha opevnění volně přístupná, kolem prochází turistická značka z Dobříše.

       

Zajímavosti:

Ø        Dle pověsti sídlil za dob knížete Václava na Dvorcích  jeden ze tří bratrů obrů (další žili na Hradci a na jakémsi Holém vrchu). Byl zde obležen nepřátelským vojskem, načež mu pomohli jeho bratři metáním kamenů…

Literatura:

-          Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

-          kol.: Encyklopedie českých tvrzí I - A-J (Praha 1997)

Web:

-           Hrady.cz

-           Archeologické památky Příbramska

-           Blog Petra Šnajdra

-           Prostor

Okolí: Obora / Dobříš / Židův palouk

Podbrdsko / rejstříky

duben 2008