OBORA

k.ú. Dobříš (Brdská vrchovina / Dobříšsko)

Hájovna severně od Dobříše, též Stará obora. Tvoří vstupní areál do obory Aglaia, rozkládající se na přilehlých vrších Aglaia (491 m n.m.), Obora (462 m n.m.), Malinová (507 m n.m.) a Spálený (551 m n.m.) na ploše více jak 5 čtverečních kilometrů. Obora Aglaia založena roku 1980 pro chov jelence virginského, dnes zde chován i daněk a jelen evropský. Hájovna i její jméno jsou však mnohem starší a souvisí s tzv. Starou oborou, která se rozkládala do 17. stol. v prostoru dnešního vrchu Obora severozápadně od hájovny. Později (snad od pol. 18. stol. do 20. let 20. stol., kdy byla „dočasně“ zrušena, aby se mohly porosty vzpamatovat po mniškové kalamitě, a již neobnovena) bylo toto území součástí rozlehlé obory Králova stolice.

Kolem hájovny prochází turistická značka z Dobříše, obora Aglaia veřejnosti nepřístupná.

  

Zajímavosti:

Ø        Místní potoky jsou jednou z nejbohatších lokalit čolka velkého u nás. Proto byla jihovýchodní část obory zahrnuta mezi Evropsky významné lokality.

Literatura:

-          Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

Web:

-           Blog Petra Šnajdra

-           Prostor

-           Svět myslivosti

-           Natura 2000

Okolí: Stožec / Vrážky / Kytín / Dobříš / Dvorce / Židův palouk

Podbrdsko / rejstříky

duben 2008