BĚŠTÍN

k.ú. Běštín (Hořovická pahorkatina / Hořovicko)

Ves na úpatí Brd (375 m n. m.), v kotlině ohraničené z jihu hlavním hřebenem a od západu masivem Plešivce. Neobvyklého půdorysu nepravidelného obdélníku až kruhu s vnitřním nezastavěným prostorem. Historické jádro s návsí (kale, škola) v severovýchodní části při úpatí Chlumku.

Ves dříve nazývána Běhčín či Běchčín. Za první nepřímou zmínku o obci je považován rok 1380. kdy je v Jincích zmiňován farář Alexius Bezčín, příslušník svobodného vladyckého rodu, kterému Běštín v 1. pol. 15. stol. náležel. Přímá zmínka je pak k roku 1406. Od 16. stol. je pak ves součástí panství Osov. Již od středověku se zdejší obyvatelé zabývali především pálením dřevěného uhlí pro podbrdské huti, v 19. stol. se rozmohlo cvočkařství (domácí výroba hřebíků a pod.). V letech 1986-1990 byl součástí Hostomic, dnes opět samostatná obec.

znak obce, připomínající její cvočkařskou minulost

 

Běštín od severozápadu; vlevo Chlumek, v pozadí Studený vrch

bývalá škola, dnes obecní úřad č.p. 28; zde by měla být i pamětní síň cvočkařství (nenavštívena)

kaplička na návsi, v sousedství bývalé školy

pomník padlým v jižní části návsi

 

rodný dům spisovatele Františka Procházky alias Franty Župana (* 1858) č.p. 47 s pamětní deskou

 

zájezdní hostinec č.p. 34, rodný dům malíře Bartoloměje Hlavína (* 1846) s pamětní deskou

roubená usedlost č.p. 55 severovýchodně od vsi na úbočí Chlumku (nemovitá kulturní památka)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V Běštíně se odehrává děj nejslavnějšího díla Franty Župana - čtyřdílné dětského románu Pepánek Nezdara. V knize je překřtěn na Běhlín.

Literatura:

-          Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.obecbestin.cz

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Běštín

-           synagogy - http://synagogy.euweb.cz/Ceska_Republika/beroun/bestin.html 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

září  2011