CHLUMEK

k.ú. Běštín, Hostomice pod Brdy (Hořovická pahorkatina / Hořovicko)

Táhlé návrší nad severovýchodním okrajem Běštína (428 m n. m.). Temeno porostlé lesíkem, místy charakteru zpustlého sadu (řada starých ovocných dřevin); lokální biocentrum. Na jižních svazích louky s pěkným výhledem na Hřebeny a Hostomicko. Na severovýchodním úbočí (na katastru Hostomic) židovský hřbitov.

 

Chlumek od jihovýchodu; vlevo za ním vykukuje Plešivec

Chlumek od západu; vpravo Běštín, v pozadí Charvát, Hradec a Studený vrch

porost na temeni Chlumku

 

výhled z jižního úbočí Chlumku k západu (Liška - CharvátHradecStudený vrch) a k jihu (Písek)

židovský hřbitov (nemovitá kulturní památka)

Zdí ohrazený židovský hřbitov s řadou náhrobních kamenů (uváděno kolem 160) a zříceninami márnice na severní straně.

Hřbitov byl založen kolem roku 1835 a patří tak k nejmladším židovským hřbitovům u nás. Nejprve sloužil židovské obci v Běštíně, po jejím zániku pak hostomické židovské obci. Využíván až do druhé svatové války.

 

starší část hřbitova

 

novější část hřbitova

(fotogalerie zajímavých náhrobků)

zříceniny márnice

  

mohutný dub v severozápadním rohu hřbitova; památný strom

Web:

-           židovské hřbitovy - http://zidovskehrbitovy.wz.cz/Ceska_Republika/beroun/hostomice.html

-           atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/zidovsky-hrbitov-bestin/

-           rajče – Coloraaa - http://coloraaa.rajce.idnes.cz/Bestin_-_Zidovsky_hrbitov_na_Chlumku/ 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

září  2011