NEŘEŽÍN

k.ú. Chaloupky (Brdská vrchovina / Hořovicko)

Ves při Červeném potoce na severním okraji středních Brd (455 m n. m.). Několik pěkných dochovaných roubených chalup, v centru kaplička, na potoce tři bývalé mlýny. U kapličky zastávka naučné stezky Okolím Komárova.

Neřežín byl založen na hořovickém panství někdy kolem pol. 18. stol. jako typická nezemědělská osada, jejíž obyvatelé se živili zpracováním dřeva pro komárovské hutě a snad i v okolních dolech a železárnách. Prvně zmiňován roku 1770; tehdy měl 10 čísel popisných a patřil pod Hvozdec. Osada se rychle rozvíjela, avšak po polovině 19. stol. nastal s postupným přechodem hutí na uhlí a uzavření dolů útlum.

celkový pohled na ves od jihozápadu; v pozadí Jedová hora (prosinec 2010)

 

kaple z roku 1883 v centru vsi; před ní litinový kříž z roku 1874, vyrobený v komárovských železárnách (leden 2014)

 

roubenka č.p. 3, v níž žil pověstný silák uhlíř Hejl (leden 2014, prosinec 2010)

č.p. 17, bývalá panská hájovna, roubenka s pro tento kraj nezvyklým hrázděným štítem (leden 2014)

vodní mlýny

Červený potok v minulosti poháněl v Neřežíně tři mlýny. První – bývalý panský mlýn č.p. 12 s pilou – ležel na levobřežním náhonu pod rybníčkem na jihozápadním okraji vsi. Mlýn byl založen v 70. či 80. letech 18. stol. Rybníček dosud existuje a budova č.p. 12 pod jeho hrází taktéž; pila, která stávala na druhé straně náhonu severně od rybníka, pod dnešní chatkou č.e. 24, je zcela zaniklá. Druhým mlýnem, ležící v západní části vsi na témže náhonu, je č.p. 19. Postaven byl počátkem 19. stol. Václavem Chvojkou, který byl předtím nájemcem mlýna předchozího. Třetí mlýn, někdy zvaný Dolní (č.p. 1), leží pro změnu na pravobřežním  náhonu, posilovaném ještě bočním přítokem, na severním okraji vsi. V jeho historii je poněkud nejasnost – údajně by měl pocházet z 2. – 3. desetiletí 19. stol., avšak na mapě z 80. let století 19. je již značen, takže v té době prokazatelně stál. 1839 je jako jeho majitel uváděn Karel Morávek, pravděpodobně z mlynářského rodu Morávků, který působil ve mlýně v nedalekém Mrtníku. Dnes je objekt přestavěn na honosnou vilu. Někdy je s Neřežínem spojován i jakýsi Chabinův mlýn, který byl roku 1377 prodán klášteru ve Svaté Dobrotivé a později je uváděn v souvislosti se soudními spory kvůli nelegální těžbě na Jedové hoře; pokud skutečně stál zde, pak by bylo nejspíš nutné ztotožnit ho právě s mlýne č.p. 1.

 

mlýny v Neřežíně na mapě z roku 1839 (archivnimapy.cuzk.cz; upravené)

náhon na mlýn č.p. 12 (leden 2014)

 

rybníček nad bývalým mlýnem č.p. 12 (leden 2014)

Zajímavosti:

Ø        Kronika obce Chaloupek ztotožňuje Neřežín s jakousi Novou Vsí, vzniklou údajně v pol. 17. stol.; tato hypotéza není ničím doložená.

Literatura:

-          Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách I (Praha 2000)

Web:

-           stránky o Neřežínu - http://nerezin.czweb.org

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Neřežín

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

leden 2014