BOREK

k.ú. Klášter u Nepomuku (Blatenská pahorkatina / Nepomucko)

Dvůr v dominantní poloze západně od Nepomuku, při křižovatce silnic do Plzně, Přeštic a Žinkov.

 

Okolí: Zelená Hora / Nepomuk / Na Skalici

Podbrdsko / rejstříky

květen 2006