NA SKALICI

k.ú. Prádlo, Novotníky (Švihovská vrchovina / Nepomucko)

Výrazný zalesněný vrch (560,9 m.n.m.) v údolí Úslavy nad vsí Prádlo. Na starých mapách (1. pol. 19. stol.) jmenován jako Borecká flura (ve volném překladu něco jako katastr, pozemek či pole). Na jihozápadním úpatí několik menších již opuštěných lůmků. Na severovýchodním výběžku vrchu skupina skal s tzv. poustevnou. Vrchol nevýrazný, zarostlý.

 

Poustevna:

Skupina rozeklaných buližníkových skal na bočním hřebínku asi 300 m severovýchodně od vrcholu. Na jedné z nich na samé hraně 8 m vysoké skalní stěny kamenná okrouhlá stavbička o průměru cca 2,5 m krytá šindelem, označované jako poustevna. Přístup k ní přes skalní trhliny po dvou prkenných lávkách. Pod skalami dva středně velké převisy a jedna puklinová jeskyně (obyvatelé Prádla mluví o jeskyni jako o Výrovně, ale nevím, ke které z jeskyní se toto pojmenování vztahuje). Místo údajně opředeno pověstmi - bohužel se mi nikde nepodařilo zjistit, jakými. Výšinné sídliště z doby kamenné (nemovitá kulturní památka). Asi 100 m dále na okraji paseky osamělá bizarní skalní věž, sloužící jako cvičný horolezecký terén. Turistická značka prochází v bezprostřední blízkosti, značená odbočka k poustevně. Horolezecká skála mimo cestu.

    

Web:

-           Lezec (podrobněji)

Okolí: Zelená Hora / Borek / Prádlo

Podbrdsko / rejstříky

květen 2006