HEJLÁK

k.ú. Hrachoviště, dříve Malá Víska (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Rozložitý zalesněný vrch v severní části středních Brd (682 m n. m.). Na severozápadě oddělen sedlem od Beranu, na severozápadě vybíhá v ostroh Krkavčiny, na jihu přechází přes bezejmennou kótu, která vlastní vrchol Hejláku převyšuje (687 m n. m.), v Houpák. Ve vrcholové skále vestavěny vojenské pozorovatelny s (dnes značně omezeným) výhledem na dopadovou plochu Jordán. V sedle jihozápadně od vrcholu vojenské letiště.

Vrch leží ve vojenském újezdu, přístupný jen na zvláštní povolení.

   

vrcholová skála

 

plošina a betonový pylon na východním úpatí vrcholové skály – zjevně zde něco stálo

 

schody k vojenským pozorovatelnám na vrcholu

 

dřevěná pozorovatelna

PS: 1. února 2015 shořela L - viz http://www.brdskyspoj.cz/hasici-zasahuji-i-o-zimnich-vikendech.html

 

kamenná pozorovatelna

vrcholový triangulační kámen z roku 1928

 

výhled k jihozápadu; uprostřed Jordán

mechy porostlý balvanitý hřebínek, vybíhající od silnice na severním úbočí vrchu severovýchodním směrem ke Krkavčině

U panny Lídy

Pověstmi opředené místo se studánkou při silnici v kotlině jihovýchodně od vrcholu (v podstatě na severním úbočí sousední bezejmenné kóty 687 m), na starých mapách psaná i U paní Lídy. Podle tradice zde žila poustevnice, za níž chodili dva mniši z kláštera Svatá Dobrotivá, zjevně nejen pro její znalosti moci léčivých rostlin. Když se u ní jednou potkali oba, začali se o ní přetahovat, až nebohou dívku přetrhli. Tento krvavý výjev byl prý dlouho znázorněn na obrázku u studánky. Studánka byla oblíbenou zastávkou při poutích z Příbramska do Svaté Dobrotivé či naopak z Rokycanska na Svatou Horu.

studánka

 

svatý obrázek u studánky

křížek na opačné straně silnice

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na některých současných mapách též Hejlík, na starých mapách (19. stol.) Hejlův vrch.

Ø        Traduje se, že z letiště pod Hejlákem odletěla na sklonku roku 1938 do exilu Benešova vláda. Letiště však v té době zřejmě ještě vůbec neexistovalo, vybudováno bylo zřejmě až za války Němci.

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

-          Vladimír Valenta: Střední Brdy III. – Červený potok – Nika září 2013 – viz též http://www.nika-casopis.cz/archiv-cisel/zari-2013.aspx

Web:

-           vojenské Brdy - http://www.brdy.net/pages/letiste.php

-           turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/hejlak-690-m-brdy

-           Národní registr pramenů a studánek - http://www.estudanky.eu/582-studanka-u-panny-lidy

-           Stránky milovníků brdských hvozdů; studánka - http://www.brdy.org/index.php?option=com_ponygallery&ItemId=33&func=detail&id=1385

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

leden 2014