KRKAVČINA

k.ú. Hrachoviště, dříve Malá Víska (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Skalnatý ostroh (614 m n. m.) vybíhající z masivu Hejláku severovýchodním směrem do údolí Červeného potoka. Ostroh zakončen několik metrů vysokou slepencovou skálou a rozsáhlým suťoviskem, sestupujícím až do údolí (z větší části porostlým lesem). Zajímavé skalní útvary i v okolí. Bez výhledu.

Skála leží ve vojenském újezdu, přístupná jen na zvláštní povolení.

slepencové skály nad údolím Červeného potoka

  

suťovisko pod koncovými skalami

jakási teráska z vyskládaných kamenů neznámého účelu v severním svahu Krkavčiny

  

slepencový skalní útvar lemující severní srázy v sedle jihozápadně od vrcholu, při pohledu od jihu připomínající zeď

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Začátkem 90. let 20. stol. byla na některých mapách na Krkavčině značena zřícenina hradu. Šlo o omyl, hrad zde nikdy nestál. Ale podívá-li se člověk na výše zveřejněné fotky „kamenné zdi”, tak se ani nemůže příliš divit.

Ø        Na některých starých mapách (1. pol. 19. stol.) je ostroh nazýván Víceská skála (Viseker Felsen). Toto jméno však patřilo nedaleké Jindřichově skále, spíše jde tedy o chybu (již koncem 18. stol. je prokazatelně pro tento ostroh používáno i jméno Krkavčí hora).

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

Web:

-           Stránky milovníků brdských hvozdů - http://www.brdy.org/content/view/95/68/

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

leden 2014