HRACHOVIŠTĚ

k.ú. Hrachoviště (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Zaniklá ves při severovýchodním okraji vojenského prostoru Brdy, na planině mezi Jedovou horou, Berancem a Špičákem (530 m n. m.). Ves stávala při silnici z Podluh k bývalé hájovně Krejčovka, těsně za odbočkou cesty k Jedové hoře. Uprostřed obce bývala kaplička. Dnes zde stojí jediný objekt – stodola na jihozápadním okraji bývalé vsi. V křoví jsou patrné základy dalších budov. V centru bývalé vsi křížek, památník zaniklé vsi a obnovená studna.

První zmínka o vsi je z roku 1331. Ve středověku patřila ke hradu Valdek, později k panství Hořovice. Do území vojenského prostoru byla ves zahrnuta až při jeho posledním rozšiřování v roce 1952 a následně byla zlikvidována. Těsně před vystěhováním zde bylo 15 čísel popisných a žilo zde 51 obyvatel (17 rodin).

Nelesní enkláva (asi 60 ha) v okolí bývalé vsi s mozaikou vlhkých luk a lučních lad. Částečně využívána jako cvičiště vojenské autoškoly; i díky tomu (neustálé obnovování řady mělkých tůní, zamezení souvislého zarůstání) zde velice silná populace ohrožené kuňky žlutobřiché, vyskytuje se zde též vzácný listonoh letní. Nejen díky tomu (dále se zde vyskytuje mimo jiné modrásek tečkovaný a modrásek bahenní, čolek velký, strnad luční nebo pěnice vlašská) patří Hrachoviště k nejvýznamnějším zoologickým lokalitám středních Brd. Též cenná rostlinná společenstva (výskyt hořce hořepníku, kosatce sibiřského, upolínu největšího, prstnatce májového, hadího mordu nízkého, zvonečníku hlavatého či pryskyřníku hajního). Zařazeno mezi evropsky významné lokality (smluvně chráněné území).

Lokalita leží v zóně vojenského újezdu omezeně přístupné veřejnosti.

 

území vsi na mapě z roku 1839 (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

stodola, patřící k bývalému č.p. 4 – jediná dochovaná stavba Hrachoviště (leden 2014)

bývalé centrum vsi s památníkem – tři z lip byly vysazeny u příležitosti vzniku republiky v roce 1918 (leden 2014)

památník zaniklé vsi, vybudován péčí místního rodáka pana Hejla (leden 2014)

 

studna, obnovená roku 2004 (leden 2014)

 

křížek v rozvalinách vsi, umístěný zde taktéž péčí pana Hejla (leden 2014)

 

louky v okolí vsi; na druhém snímku v pozadí Beranec (prosinec 2006, leden 2014)

výhled od bývalé vsi na vrchy Křivoklátska (leden 2014)

louže v rozježděných kolejích – biotop kuňky či listonoha (leden 2014)

vápenka

Drobná vápenná pec, tzv. „milířová”, se nachází na západním okraji hrachovišťské planiny, v křoví při cestě na Jedovou horu. Doba jejího vzniku ani funkce (zda souvisela se vsí, nebo s nedalekými doly na jedové hoře) není známa. Každopádně, surovina do ní musela být dovážena, neb v okolí není známé (ani pravděpodobné) žádné ložisko vápence.

 

horní část pece s nálevkovitou šachtou, do níž se sypal vápenec spolu s palivem – dřevem či uhlím (leden 2014)

 

bok pece s kanálkem, sloužícím k zapalování pece, vhánění vzduchu a vyhrabávání vypáleného vápna (leden 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Stodola u č.p. 1 byla při likvidaci vsi rozebrána a znova postavena u hájovny Novina.

Literatura:

-           Josef Spilka: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hrachoviště (Praha ) – viz http://praha.ochranaprirody.cz/res/data/137/018168.pdf  

Web:

-           Vojenské historické sdružení, ves - http://www.vhsb.cz/clanky/zapomenuta-obec-hrachoviste.xhtml

-           Vojenské historické sdružení, vápenka - http://www.vhsb.cz/clanky/brdske-zahady-ii.xhtml

-           zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=990

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrachoviště_(Brdy)

-           blog Václava Burleho - http://burle.blog.cz/1106/hrachoviste-a-okoli

-           Národní registr studánek a pramenů - http://www.estudanky.eu/745-studanka-v-hrachovisti

-           Stránky milovníků brdských hvozdů; studánka - http://www.brdy.org/component/option,com_ponygallery/func,detail/id,1499/Itemid,33/  

-           Natura 2000 - http://www.nature.cz/natura2000/narizeni_vlady/CZ0213787.html

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

aktualizace leden 2014