OHRÁDKA

k.ú. Baština, dříve Obecnice (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Zalesněný hřeben (747 m n. m.) je vlastně jihozápadním pokračováním Třemošné, od níž není nijak zřetelně oddělen a proto je často považována za její součást. Na jihovýchodním úbočí hřebene při turistické značce studánka a turistické odpočívadlo.

Leží v části vojenského újezdu omezeně zpřístupněné veřejnosti.

Ohrádka od jihozápadu, z hráze vodní nádrže Pilská (leden 2014)

 

studánka pod Ohrádkou

turistický přístřešek u studánky

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na dnešních mapách je rozlišována vlastní Ohrádka (severnější kóta 747) a Malá Ohrádka (jižnější kóta 734); toto rozlišení však není zcela ustálení, ještě počátkem 20. stol. byla na mapách běžně jako „Wohrádka″ označována dnešní Malá Ohrádka.

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

leden 2014