STARÁ BAŠTINA

k.ú. Hrachoviště, dříve též Baština (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Poměrně výrazný skalnatý vrchol (677 m.n.m.) na západním okraji cílové plochy Brda (zvané často neoficiálně též Baština), posazený jakoby doprostřed pramenné nížiny mezi severním hřebenem Hřebenů a jižním hřebenem Brdy. Stará Baština tvoří severovýchodní okraj enklávy nazývané v minulosti Jinecká či Malá Baština, což bylo území patřící pod jinecké panství, vklíněné mezi hořovické, dobříšské a hlubošské lesy. Na starších mapách zvána též Zahrádka.

Dnes zahrnuje cílová plocha pouze jihovýchodní úbočí vrchu, je ale zjevné, že dříve zahrnovala celý vrchol včetně pramenišť jižně a jihozápadně od něj, neb tyto plochy dnes porůstá zcela specifický (velice zajímavý) březový porost, pouze tu a tam se staršími stromy jiných druhů (duby). Jak vlhké březové háje jihozápadně od vrcholu, tak vlastní cílová plocha východně od vrcholu, rozrytá spoustou kráterů po dopadech dělostřeleckých granátů, v nichž se vytvářejí tůňky, rozkvétá začátkem června plantážemi modrých silně ohrožených kosatců sibiřských (a možná i dalších vzácných rostlin, méně nápadných).

Vrch leží ve vojenském újezdu, veřejnosti nepřístupno.

            

vojenské pozorovatelny

Ve vrcholové části kopce dvě vojenské pozorovatelny. Jedna, zřejmě předválečná, je postavená výhradně s kamene a dřeva, vestavěná přímo do vrcholových skalek (dnes v lese) a souvisela zřejmě s trhacími jamami, které by tu někde poblíž měly být. Druhá pochází z doby německé okupace, má podobu betonové krychle s úzkou pozorovací štěrbinou otočenou do cílové plochy Brda a nachází se na okraji současného lesního porostu. Je od ní pěkný výhled na vrchy obklopující cílovou plochu (Brda, Sádka, Hřebeny...).

    

Web:

-           Brdy.net: starší pozorovatelna, německá pozorovatelna

-           VVP Brdy

-           opevnění.xf

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

červen 2005