BRDA

k.ú. Hrachoviště, Baština; dříve Baštinka, Obecnice (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Zalesněná, poměrně nenápadná avšak rozložitá vícevrcholová hora (773 m.n.m.), jejíž západnější vrchol se na některých mapách nazývá Černá skála. Na severních svazích cílová plocha Brda. Na jihozápadním úbočí vojenská pozorovatelna (podle okopů možná i palebné postavení) na sousední cílovou plochu Tok. Na západním vrcholu stávala ve 30. letech dřevěná vojenská pozorovací věž; zachovány železné patky.

Hora leží ve vojenském újezdu, přístupná jen na zvláštní povolení.

    

Brda při pohledu od Staré Baštiny (červen 2005)

základy vojenské pozorovací věže (prosinec 2011)

  

vojenská pozorovatelna s výhledem na cílovou plochu Tok (prosinec 2011)

jeden z okopů v sousedství pozorovatelny (prosinec 2011)

výhled od pozorovatelen na Tok (prosinec 2011)

cílová plocha Brda

Známá též pod neoficiálním jménem Baština. Kromě severního úbočí vlastní Brdy zahrnuje i kótu Stará Baština a sahá až na úpatí protějších Hřebenů. Cílová plocha vznikla počátkem 30. let (jako třetí v prostoru Brd) a slouží především dělostřelbě. Vojenské objekty v této části cílové plochy dosud nebyly zkoumány, dle literatury by se zde měly nacházet minimálně dvě předválečné pozorovatelny a pravděpodobně jedna podzemní strojovna. Z horního okraje cílové plochy pěkné výhledy (kromě vrchů obklopujících cílovou plochu např. Plešivec, Zbiroh, za dobré viditelnosti na obzoru hřeben Krušných hor).

cílová plocha – pohled z cesty při její horní hraně k severu (prosinec 2011)

výhled na Jinecké Hřebeny a Plešivec (prosinec 2010)

 

výhled přes cílovou plochu k severozápadu na hřebeny Křivoklátska (prosinec 2010)

výhled k severozápadu; na obzoru Radeč (prosinec 2011)

výhledu k severovýchodu; Písek, v pozadí Studený vrch (prosinec 2010)

Web:

-           Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Brda_(773_m)

-           Brdy.net, prvorepublikové pozorovatelny - http://www.brdy.net/pages/pozorovatelny.php

-           Brdy.net, podzemní strojovna – http://www.brdy.net/pages/strojovny.php

-           Vojenská historické sdružení Brdy - http://www.vhsb.cz/clanky/brdske-zahady-i-brda-cerna-skala.xhtml; http://www.vhsb.cz/clanky/brdske-zahady-i-slonovec.xhtml 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

aktualizace prosinec 2011