DUŠNÍKY

k.ú. Obříství (Středolabská tabule / Neratovicko)

Ves v těsném sousedství Obříství, s nímž je dnes stavebně spojena (severozápadní část aglomerace). Stavebně spojena i se Semilkovicemi, a to fakticky od jejich vzniku (respektive přeložení na toto místo po zničení původní vsi povodní a plujícími krami) v roce 1784. Jádro vsi tvoří skupina statků, dnes částečně zpustlých či pustnoucích. V okolí nová výstavba.

První zmínka o vsi z roku 1228, kdy patřily pražskému arcibiskupství. 1542 připojeny Vilémem Kamýckým ze Lstiboře k Obříství; toto připojení však zřejmě nebylo stálé, neboť v pozdějších letech a staletích se někdy jako součást obřístevského panství zmiňují a jindy ne.

 

č.p. 5 na jižní straně návsi

 

č.p. 26 na východní straně návsi

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno vsi napovídá, že zdejší obyvatelé byli poddanými na pozemku zádušním

Web:

-           stránky Obříství – http://www.obristvi.cz

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Dušníky_(Obříství) 

další místa v okolí (mapa) / Podřipsko / rejstříky

březen 2014