PODŘIPSKO

Podřipskem tu nazývám trochu nesourodou oblast na pomezí středních a severních Čech. Na jihu sahá podél dolní Vltavy až k Praze, na západě se dotýká výběžků Džbánu, na severu zahrnuje i Dolní Poohří, za nímž se potkává s Českým středohořím, a na západě navazuje na pískovcové oblasti Máchova kraje. Je to oblast s prastarým osídlením, oblast menhirů, oblast starých pověstí českých stejně jako nejstarší skutečné historie Čech. Pominu-li Prahu, pak Podřipsko by bylo možné nazvat skutečným srdcem Čech.  

MAPA MÍST

SLÁNSKO

image014 image016 image006 image018 image002 image020 image022 image004

LABSKÉ PRAVOBŘEŽÍ

image006 image002 image002 image002

MEZIŘÍČÍ

image004 image008 image010  image002

DOLNÍ POVLTAVÍ

image002 image004 image006 image002 image004 image008 image010

 

webové stránky:

mikroregion Podřipsko - http://www.podripsko.cz

Přemyslovské střední Čechy - http://www.premyslovci.cz 

 

přehled regionálních a věcných rejstříků