KUTROVICE

k.ú. Kutrovice, dříve Neprobylice (Dolnooharská tabule / Slánsko)

Nevelká ves v údolí Bakovského potoka (260 m n. m.). V jižní části (mimo hlavní komunikaci) náves s kapličkou. Při potoce bývalý mlýn (č.p. 9), na severním okraji téměř kompletně zachovaná kruhová cihelna z přelomu 19. a 20. stol.

Ves prvně zmiňována roku 1366. Často sdíleli společné osudy se sousedními Neprobylicemi (však někteří vladykové z Neprobylic se psali i „z Kutrovic”). Stejně jako ony byly roku 1622 konfiskovány Pětipeským z Chýš a roku 1634 darovány Martinicům, kteří je připojili k panství Slaný.

Vsí prochází naučná stezka Podhradím Bílé skály.

znak obce s jírovcem a mandolínou; jírovec připomíná nejmohutnější strom kutrovické návsi, mandolína pak dlouholetou existenci místního klubu mandolinistů, který patřil počátkem 20. stol. k nejlepším v Čechách

  

pozdně barokní kaplička z pol. 19. stol. – nemovitá kulturní památka

 

křížek na návsi

pomník padlým v 1. světové válce v severní části vsi

Kutrovický most

Most přes údolí Bakovského potoka, po němž vede silnice č. 7 ze Slaného do Loun. Dříve přecházela komunikace – stará císařská silnice z 2. pol. 18. stol. údolí serpentinou po západním okraji vsi; část serpentiny dodnes zachovaná, není však již napojená na vlastní komunikaci.

 

most

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V místní cihelně nalezeny roku 1900 nádoby bylanské kultury.

Ø        Na silničním mostě bývala socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1735; o jejím osudu mi není nic známo.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-     Ferdinand Velc: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém 20; Politický okres Slanský (Praha 1904) – viz též http://depositum.cz/knihovny/pamatky/index.php?txgame:typ=2&txgame:id=252&dle=rocnik

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.kutrovice.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Kutrovice

další místa v okolí (mapa) / Podřipsko / rejstříky

prosinec 2013