NA SKALÁCH

k.ú. Třebíz (Dolnooharská tabule / Slánsko)

Lesoparkově upravené pískovcové návrší na jižním okraji Třebíze (320 m n. m.). Též Skála, Nad skalami, na mapě stabilního katastru (1841) U skály. Ve skalních stěnách směrem od vsi několik sklípků a dva reliéfy. Na náhorní plošině pomník Václava Beneše Třebízského. Na úpatí při okraji vsi amfiteátr.

 

pomník V. Beneše Třebízského z roku 1892 od Františka Hergessela a Antonína Procházky (nemovitá kulturní památka)

 

sklípky v severním úbočí skal, původně sloužící jako obydlí chudiny a vandráků

 

torzo Piety, snad ze 17. století, vytesané do pískovcové skály

 

výklenek ve skále; roku 1842 do něj umístěna dřevěná sv. Jana Nepomuckého, dávno již ztracená, výklenek však starší

amfiteátr

studna při úpatí skal, v databázi studánek a pramenů vedená pod názvem Pod skalou; zřejmě jde o pramen, z něhož je napájena kašna na třebízské návsi i návesní rybníček

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Lokalita je vlastně severovýchodním okrajem návrší Na drahách.

Ø        Skalní stěny vznikly minimálně částečně v důsledku těžby stavebního kamene.

Ø        Na jedné z okrajových skalek zřejmě stávala třebízská tvrz („Bílá věž”).

Literatura:

-     Ferdinand Velc: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém 20; Politický okres Slanský (Praha 1904) – viz též http://depositum.cz/knihovny/pamatky/index.php?txgame:typ=2&txgame:id=252&dle=rocnik

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

Web:

-     databáze studánek a pramenů - http://www.estudanky.eu/5813-studanka-pod-skalou

-     oficiální stránky obce Třebíz – http://www.trebiz.cz

-     naučná stezka - http://foto.trebiz.cz/index.php?folder=/RUZNE/Naucna_stezka/

další místa v okolí (mapa) / Podřipsko / rejstříky

květen 2013