PLCHOV

k.ú. Plchov (Dolnooharská tabule / Slánsko)

Nevelká ves při Bakovském potoce (263 m n. m.). Náves s kapličkou na jeho levém břehu, na pravém břehu samostatná skupina domů kolem bývalého mlýna a stavení zvaného Hegerhaus (hájovna?)

První zmínka o vsi je z roku 1227, kdy platy ze dvou dvorů přináležely pražskému klášteru u sv. Jiří. 1257 ves získali staroměsští křížovníci s červenou hvězdou, kteří ji drželi pravděpodobně až do husitských válek. Poté přešel do držení šlechty. V 16. stol. patřil k panství Bílý Újezdec v držení Donínů, po roce 1611 patřil krátce Martinicům a od roku 1614 byla vlastníkem svatovítská kapitula, která Plchov připojila k panství Třebíz, posléze Vraný.

znak obce připomíná dva z vlastníků vsi – zlatočerný štít je inspirován znakem pražské kapituly, přes něj je položen symbol křížovníků s červenou hvězdou

 

barokní kaplička na návsi

obecní úřad č.p. 64

pomník padlým v 1. a 2. sv. válce před obecním úřadem

 

sluneční hodiny na garáži u č.p. 18

mlýn č.p. 20 (Mahlmühle)

Původně samota jižně od vsi, dnes součást samostatné enklávy domů na pravém břehu potoka. Mlýn byl původně poháněn vodou z dnes již zaniklého rybníka, po jehož bývalé hrázi vede silnice od mlýna do vsi, později náhonem, který se od Bakovského potoka odděloval v prostoru dnešního Plchovského rybníka a vedl podél silnice. Vlastní budova mlýna zcela přestavěna. při její severní straně však zachovány zbytky lednice a pod ní dobře dochovaný, byť nefunkční a křovinami silně zarostlý odpadní kanál. K areálu mlýnu zřejmě patřilo i dnešní č.p. 21, jižnější budova souběžná s mlýnem.

 

areál mlýna na mapě z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

dnešní podoba bývalého mlýna; za ním vpravo vykukuje č.p. 21, silnice je bývalou hrází rybníka

  

zbytky lednice

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.plchov.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Plchov

další místa v okolí (mapa) / Podřipsko / rejstříky

prosinec 2013