BŘÍZEK

k.ú. Jenštejn (Středolabská tabule / Brandýsko)

Asi půl km dlouhé zalesněné údolí Radonického potoka mezi lesíkem Amerika a jeho ústí do Vinořského potoka. Pravý břeh lemován pěknými pískovcovými skalami, pravý narušen rozsáhlou, dnes již zarostlou skládkou ze 70. let 20. stol. V dolní části údolí areál jenštejnského domova důchodců (zde údolí obtížně průchozí).

 

Radonický potok

    

pískovcové skály na pravém břehu potoka

 

drobné jeskyně

 

úzký průchod jednou ze skal

odpočívadlo a zastavení naučné stezky „Amerika – Břízek – Červená skála″ v horní části údolí

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Místní tradice odvozuje jméno údolí od údajného dvora Vřesek, který měl stát na návrší v dnešním lesíku Amerika. Jméno však mnohem spíše souvisí s výskytem bříz, jak dosvědčuje i jméno „Na břízkách″, zaznamenané na mapách v pol. 20. stol.

Web:

-      geocaching - http://www.geocaching.com/geocache/GC4064R_hanincina-prochazka-brizek    

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

říjen 2014