AMERIKA

k.ú. Jenštejn (Středolabská tabule / Brandýsko)

Lesík na severním okraji Radonic. Jádrem převážně borového lesíku je oválná skalnatá výšina cca 80 x 190 m nad levým břehem Radonického potoka (238 m n. m.). V okolí četné rákosiny. Jihovýchodně na lesík navazuje jízdárna a stejnojmenný rekreační areál.

  

východní úbočí návrší s pískovcovými skalkami, zřejmě bývalými lůmky (říjen 2014)

 

vrcholová část návrší (říjen 2014)

rákosiny severně od návrší (říjen 2014)

výběh pro koně (srpen 2014)

rekreační areál

Relaxačně-kulturní areál „Rodinný park Amerika″ s rybníkem, hřišti, sportovišti a amfiteátrem zde vybudován v prostoru bývalé skládky v roce 2014. Současně zřízena naučná stezka „Amerika – Břízek – Červená skála″, která však v době mé návštěvy (nedlouho po otevření) měla pouze informační panely, nebyla však nijak značena; zda se to časem změní netuším.

 

rybník (srpen 2014)

  

amfiteátr a altán na břehu rybníka (říjen 2014)

laguny a hromady kamení zřejmě mají sloužit volně žijícím živočichům (srpen 2014)

hřiště (srpen 2014)

  

Radonický potok protékající areálem (říjen 2014)

 

skupina mohutných vrb na západním okraji areálu (říjen 2014)

naučná stezka

Naučná stezka „Amerika – BřízekČervená skála″ se skládá ze čtyř informačních panelů, z nichž úvodní leží přímo na okraji rekreačního areálu, druhý pak pod skalnatým návrším v jádru lokality. Zřízena byla roku 2014. V době mé návštěvy (nedlouho po otevření) měla pouze informační panely, nebyla však nijak značena; zda se to časem změní netuším.

plánek naučné stezky

úvodní panel naučné stezky (říjen 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na návrší je někdy lokalizován údajný opevněný svobodný dvůr Vřesek. Nevím však, do jaké míry jsou tyto informace věrohodné, protože se opírají o psychotronické průzkumy (uvádí zde mimo jiné podzemní chodby na Jenštejn a do Vinoře,  což rozhodně nepovažuji za reálné) a existenci dvora se mi nepodařilo ověřit ze žádného nezávislého zdroje. Ze jména Vřesek se údajně postupně vyvinulo jméno přilehlého údolí Břízek, což je velmi nepravděpodobné.

Literatura:

-      Václav Kovanda: Z historie obce – Povídání o tvrzích II – Jenštejnský občasník, září 2012 – viz též http://www.jenstejn.cz/e_download.php?file=data/editor/185cs_3.pdf&original=Jenstejnsky-obcasnik-2012-6.pdf 

Web:

-      geocaching -  http://www.geocaching.com/geocache/GC4TEMX_tvrzova

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

říjen 2014