ČERVENÁ SKÁLA

k.ú. Radonice u Prahy, dříve též Jenštejn (Středolabská tabule / Brandýsko)

Lesík na nevýrazném návrší při severozápadním okraji Radonic, nad levým břehem Radonického potoka. Bývalé lomy na červeně zbarvený železitý pískovec, které daly návrší jméno, jsou dnes zavezené, jediný pískovcový lůmek zachován v poli jihozápadně od remízu (někdy je pojmenování proto dnes vztahováno na něj). Fragmenty suchomilných společenstev.

borové porosty na Červené skále

poslední zastavení naučné stezky „AmerikaBřízek – Červená skála″

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Červená skála je v podobě červeného trojúhelníku znázorněna i ve znaku Radonic.

Ø        Jméno Červená skála nese i „ranč″ (jízdárna) na okraji Ameriky.

Web:

-      geocaching - http://www.geocaching.com/geocache/GC5CX7Z_cervena-skala  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

říjen 2014