JENŠTEJNSKÉ ÚDOLÍ

k.ú. Jenštejn a Podolanka, dříve Cvrčovice (Středolabská tabule / Brandýsko)

Necelý kilometr dlouhé údolí Jenštejnského potoka s rybníky mezi Jenštejnem a Podolankou. Začíná pod hradem Jenštejn, kde se rozkládá Dolní (Dolení) Jenštejnský čili Podzámecký rybník, o něco níže leží rybník, zvaný Čermákův, někdy též Pod Katovičkami. Na západním břehu Dolního Jenštejnského rybníka roste památná Jenštejnská lípa. Údolí je dnes z obou stran zastavěno domky Jenštejna (nad pravým břehem bývalá osada Katovičky).

Kdysi býval v údolí údajně jeden velký rybník, který zajišťoval obranu hradu Jenštejn, který mě zaniknout po opuštění hradu. Dolní Jenštejnský rybník založen údajně koncem 16. stol. Janem Cingulínem z Opočna za účelem pohonu olejny. Starší historie dnešního Čermákova mlýna není známa, každopádně na vojenské mapě z 2. pol. 18. stol. jsou již rybníky oba (nelze vyloučit ani kontinuitu s původním rybníkem, který byl pouze zmenšen). Někdy kolem poloviny 19. stol. byl rybník zrušen, později (údajně počátkem 40. let 20. stol.) opět obnoven velkostatkářem Čermákem; odtud jeho současné pojmenování.

Údolím prochází turistická trasa z Jenštejna do Vinoře.

Dolní Jenštejnský rybník při pohledu z věže hradu (říjen 2005)

   

Čermákův rybník (srpen 2007, červenec 2011, říjen 2005)

na hrázi Čermákova rybníka (říjen 2005)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V údolí stál v minulosti Olejný mlýn, zvaný též Pod hradem či Cingulínova olejna. Založen měl být spolu s nedalekým mlýnem v Podolance koncem 16. stol. Janem Cingulínem z Opočna, zanikl zřejmě před pol. 18. stol., neb na mapě z 2 pol. 18. stol. již není značen. Tradičně je lokalizován pod Dolní Jenštejnský rybník (který měl snad být za účelem pohonu tohoto mlýna založen).

Literatura:

-      Václav Kovanda: Kde je voda, tam je život - Jenštejnský občasník, červen 2014 - http://www.jenstejn.cz/e_download.php?file=data/editor/146cs_1.pdf&original=JO13_final2_16s_web_rgb.pdf

Web:

-      evidence památných stromů - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=10468  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

červenec 2011