NOVÝ BRÁZDIM

k.ú. Brázdim (Středolabská tabule / Brandýsko)

Ves s rozlehlou obdélnou návsí „ulicového typu″ (213 m n. m.), na východní straně od počátku srostlá se Starým Brázdimem. V místě, kde náves kříží příčná ulice, tři ze čtyř rohových stavení ustupují a vytváří ještě menší rozšířený téměř čtvercový prostor. Na západním okraji vsi velká cihelna.

Ves založena roku 1777 na panství Brandýs.

  

zvonička na návsi

statek č.p. 7, porušující pravidelnost střední části návsi

  

křížek a pomníček na okraji remízu U hlinišť severovýchodně od vsi, v místech, kde dříve bývala důležitá křižovatka cest

místo dnešního křížku U hlinišť na mapě z 2. pol. 18. stol. (oldmaps.geolab.cz; upravené)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na návsi byly až do velkých mrazů v zimě 1928/29 pěstovány ořešáky, proto se prý Novému Brázdimu přezdívalo i Ořechov; toto připomíná snítka ořešáku v brázdimském znaku.

Web:

-     oficiální stránky obce Brázdim - http://www.obecbrazdim.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Brázdim  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2007