STARÝ BRÁZDIM

k.ú. Brázdim (Středolabská tabule / Brandýsko)

Ves kolem nepravidelné návsi s několika mohutnými vrbami na severozápadním úbočí vrchu Kuchyňka, při pramenech Poleradského potoka (208 m n. m.). Na západní straně srostlá s Novým Brázdimem.

Jako Malý Brázdim je prvně zmiňován roku 1362, kdy jej prodal Mikuláš Benešovský Matějovi řečenému Turnovský. Brzy poté zde zřejmě byla vybudována tvrz, prvně (a taktéž naposledy) uváděná roku 1379; zanikla zřejmě za husitských válek a ves dále sdílela osudy se sousedním (Velkým) Brázdimem.

 

zvonička na návsi z roku 1834, kdy nahradila starší dřevěnou (srpen 2007, srpen 2014)

 

pomník padlým na návsi z roku 1921 s doplněnou tabulkou na památku obětí 2. světové války (srpen 2007)

 

dvě z pěti mohutných vrb překrásných na návsi; památné stromy (srpen 2007)

statek č.p. 5 v centru vsi (srpen 2014)

hostinec č.p. 74 v centru vsi (srpen 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V minulosti nazýván též Brázdimec, Brázdimek. Jméno Starý Brázdim od roku 1777, kdy v jeho těsném sousedství založen Nový Brázdim; i později však někdy používáno též pojmenování Malý Brázdim.

Ø        Roku 1862 se ve Starém Brázdimě narodil spisovatel Vojtěch Rakous, vlastním jménem Adalbert Österreicher. (V některých materiálech je jako rodiště uváděn Velký Brázdim, avšak tím je myšlena obec – dnešní Brázdim -, ne její konkrétní část téhož jména.)

Literatura:

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

Web:

-     oficiální stránky obce Brázdim - http://www.obecbrazdim.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Brázdim

-     evidence památných stromů - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=10475  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2014