VELKÝ BRÁZDIM

k.ú. Brázdim (Středolabská tabule / Brandýsko)

Ves na Polerdském potoce kolem nepravidelné, zhruba obdélné návsi (199 m n. m.). O samotě jižně od vsi škola.

Právě k Velkému Brázdimu se vztahují písemné zmínky o Brázdimu, objevující se od roku 1290. V té době byl biskupským majetkem, v průběhu 214. stol. se zde však začínají usazovat pražští měšťané. Roku 1388 je zde poprvé doložena existence tvrze. Z často se střídajících majitelů stojí za pozornost snad jen Brázdimští ze Svémyslic (cca 1501 – 1536). 1610 připojen k panství Brandýs; tvrz v té době ještě stála, byť byla již značně zanedbaná. Za třicelitelé války ves zpustošena Švédy, pustá byla ještě roku 1719. Ve 2. pol. 18. stol. zde uváděn pouze dvůr (ves tehdy i na mapách označována jako Hof Brázdim), zbytky tvrze byly upraveny na císařský hřebčín. Dnešní ves vznikla zřejmě raabizací tohoto dvora.

znak obce, upomínající na příslušnost vsi ke komornímu panství brandýskému; větévka ořešáku připomíná, že Novému Brázdimu se dříve též říkalo Ořechov

zvonička na návsi

 

severní strana návsi s bývalým statkem č.p. 3, dnes č.p. 203 a 227

 

škola č.p. 12

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Archeologicky zde doloženo osídlení již od starší doby hradištní.

Ø        Ves byla dříve označována i jako Štít (zkomolením z německého Gestüt – hřebčín), což dodnes připomíná Hospůdka ve Štítě.

Ø        Obec, vzniklá sloučením osad Velký Brázdim, Starý Brázdim a Nový Brázdim, se až do roku 1949 jmenovala právě Velký Brázdim; poté přejmenována pouze na Brázdim.

Ø        Uvádí se, že tvrz stála v místech dnešního č.p. 7; takovýto dům však v současné době ve vsi neexistuje, pravděpodobně jde o stavení č.p. 207 na západní straně návsi.

Literatura:

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

Web:

-     oficiální stránky obce Brázdim - http://www.obecbrazdim.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Brázdim  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2007