HASINA

k.ú. Hasina, dříve Podolí u Rožďalovic (Středolabská tabule / Nymbursko)

Středně velký rybník na Hasinském potoce, obklopený lesy, na severovýchodním okraji stejnojmenné osady. Součást soustavy tzv. Rožďalovických rybníků (ptačí oblast). Součást evropsky významné lokality Dymokursko.

rybník z hráze

pod hrází rybníka

Zajímavosti:

Ø        Na západním břehu rybníka dochovány vápnitá slatiniště, jedny z nejhodnotnějších vlhkých luk oblasti. Výskyt kostivalu českého, prstnatce májového, prstnatce pleťového, ostřice trsnaté, ostřice Davallovy, ostřice Hostovy, ostřice Hartmanovy či bahničky jednoplevé. (dle www.natura2000.cz)

Ø        Na hladině hojný výskyt stulíku žlutého.

Ø        U rybníka pravidelný výskyt a hnízdění jeřába popelavého.

Okolí: Bučice / Stará Hasina / Tuchom

Střední Polabí / rejstříky

září 2010