STARÁ HASINA

k.ú. Hasina, dříve Tuchom (Středolabská tabule / Nymbursko)

Nevelká ves na okraji lesního komplexu, oddělujícího Polabí a Pojizeří, nad levým břehem Kněžského potoka, na němž pod vsí soustava tří (dříve čtyř – nejhořejší zrušen) „Kněžských rybníčků″. Stará Hasina patřila k panství Křinec (na rozdíl od sousední Nové Hasiny, patřící k panství Rožďalovickému).

č.p. 11

cihelna

Nejzápadnější stavení osady s nápadnám komínem. Jedna z nemnoha dochovaných malých komorových cihelen. Vystavěná 1927 Josefem Vaňkem. Měla 2 komory, každou se samostatným vstupem. Obytné stavení k ní přistavěno později.

  

Literatura:

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

Okolí: Hasina (rybník) / Bučice / Podolí / Rožďalovice / Tuchom

Střední Polabí / rejstříky

září 2010