BUČICE

k.ú. Podolí u Rožďalovic, Rožďalovice (Středolabská tabule / Nymbursko)

Mlýn a rybník na Mrlině severovýchodně od Rožďalovic. Součást soustavy tzv. Rožďalovických rybníků (ptačí oblast). Součást evropsky významné lokality Dymokursko.

Bučický rybník

Rybník (též Bučičák - 28 ha) obklopený lesy je významnou ornitologickou lokalitou.

 

pohled na rybník z hráze

stavidlo na severním konci hráze

 

na hrázi (na západní straně rybníka) roste řada mohutných dubů

Bučický mlýn

Vodní mlýn při severním konci hráze Bučického rybníka postaven 1639 jako panský (součást panství Rožďalovice). Měl tři složení, pracovala při něm i pila. K zásadní přestavbě a modernizaci (mimo jiné náhrada vodního kola turbínou) proběhla roku 1910. Mlýn fungoval až do roku 1963, od té doby chátral. Po roce 2000 zrekonstruován a přeměněn na penzion.

 

Ze starých map se zdá, jako by tu bývaly mlýny dva. Je pravděpodobné, že oním „druhým mlýnem″ je zmiňovaná pila. (http://archivnimapy.cuzk.cz) Vedle pro porovnání současný stav. (www.mapy.cz)

 

Mlýny však zdá se nebyly poháněny vodou z přilehlého Bučického rybníka, ale náhonem jdoucím z později zrušeného Babínského rybníka na Libáňském potoce severně od mlýna (zalesněné návrší Babínek nad mlýnem tak je vlastně ostrovem). Je dost možné, že existovalo nějaké propojení mezi Bučickým rybníkem a náhonem vedoucím při jeho severním břehu, jehož pomocí by bylo možné využívat i vodu tohoto rybníka – v terénu to však nelze ověřit (dnes je „náhon″ propojen s rybníkem, může však jít o novotvar) a ze starých map to nevyplývá. (http://oldmaps.geolab.cz)

 

penzion Bučický mlýn od jihu

 

mlýnské kolo, osazené v roce 2001 pod nádržku před mlýnem, není spojeno se žádným zařízením, a zřejmě není ani na svém původním místě

 

„Větrný mlýn″ byl postaven na hrázi v letech 2004-2005. Nemá žádné historické opodstatnění a  pouhou kulisou. Vpravo od něj restaurace, částečně stojící nad vodní hladinou (otevřena 2006).

pastviny

Jihozápadně od mlýna podél Mrliny, severozápadně podél Hasinského potoka i východně při severním břehu Bučického rybníka se rozkládají rozlehlé pastviny, sloužící k chovu koní, koz a (zejména masného) skotu.

 

pastviny u mlýna (vodní plocha je část náhonu pod mlýnem)

v nivě Mrliny

  

při Hasinském potoce (zástavba v pozadí druhé fotografie je Nová Hasina, skot v popředí francouzské masné plemeno Gascogne)

podél cyklostezky, vedoucí pastvinami a přilehlým lesem, byla vybudována Naučná stezka Bučický mlýn o šesti zastaveních

Web:

-     oficiální stránky penzionu - http://www.bucickymlyn.cz

-     historie Bučického mlýna - http://wap.bucicky.mlyn.wlist.cz/i.php3?do=I37FbH7B96A-1x6-0

-     vzpomínky Jaroslava Svobody na Bučický mlýn - http://reporter.denik.cz/CZ0522/

-     Atlas Česka - http://www.ubytovani.atlasceska.cz/penzion-bucicky-mlyn-rozdalovice/

Okolí: Rožďalovice / Podolí / Stará Hasina / Hasina (rybník)

Střední Polabí / rejstříky

září 2010