PODOLÍ

k.ú. Podolí u Rožďalovic (Středolabská tabule / Nymbursko)

Ves, bezprostředně navazující na východní stranu Rožďalovic, 1950 s nimi sloučena i administrativně. Prvně zmiňována roku 1431. Původně jen malá osada ulicového typu při pravém břehu mlýnského náhonu. K Podolí se řadilo i několik domů severněji, podél ulic U Barborky a Chotucká, později připojených k Rožďalovicům (přirozenou hranicí mezi Rožďalovicemi a Podolím je údolíčko zaniklé vodoteče, jímž dnes prochází východní část ulice U Barborky).

 

kříž na rozcestí ulic Lindnerova a U Barborky

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 6. díl (Praha 2004)

Web:

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Podolí_(Rožďalovice)

Okolí: Stará Hasina / Bučice / Rožďalovice

Střední Polabí / rejstříky

září 2010