RADIM

k.ú. Radim u Kolína (Středolabská tabule / Pečecko)

Rulový vrch (268 m n. m.) nad stejnojmennou vsí, nazývaný v minulosti též Viselec či Wachtberg (Strážní hora). Na jihozápadní, západní a severní straně obtékaná Výrovkou. Zatímco k Výrovce spadají prudké, místy skalnaté svahy (na severní straně zalesněné, na jihozápadní s vzácnou stepní vegetací, mimo jiné výskyt křivatce českého, bělozářky liliovité či kavylu Ivanova - plocha o velikosti 3,13 ha chráněna od roku 1951 jako přírodní rezervace Stráň u Chroustova). na jihovýchodní straně přechází poměrně plynule v přilehlá pole.

Na západním ostrohu (Na bojišti či Na šancích), od vlastního vrcholu s vysílačem odděleném mělkým sedlem, stopy hradiště z pozdního halštatu, využívané i v raném středověku (zejména dvojitý val a příkop na severní straně - nemovitá kulturní památka).

vrch od východu, v popředí stejnojmenná ves

 

severní zalesněné skalnaté svahy nad Výrovkou

Zajímavosti:

Ø        Na mapě z 2. pol. 18. stol. se objevuje jako jméno kopce „Strascha″ - zřejmě jde o nějakou zkomoleninu, nejspíš bych tipoval na nějakou odvozeninu od slova stráž (českou verzi německého Wachtberg, které je na téže mapě).

Literatura:

-     Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách (Praha 2003)

-     Karel Sklenář a kol: Archeologické památky - průvodce (Opava 1994)

-     Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

Web:

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=6805

-     cesty a památky - http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/radim/vysinne-hradiste-sance

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Stráň_u_Chroustova  

Okolí: Radim / Chotutice

Střední Polabí / rejstříky

 únor 2011