CHOTUTICE

k.ú. Chotutice (Středolabská tabule / Pečecko)

Ves (207 m n. m.) na skalnaté terase nad levým břehem Výrovky. Centrem nevýrazná náves s kapličkou.

Jako první historická zmínka o obci je často uváděn již rok 1100, jinými prameny je však tento letopočet zpochybňován a za věrohodné jsou považovány až zmínky z 2. pol. 14. stol., respektive z roku 1416, které uvádějí zemany z Chotutic, sezením na místním dvoře. Od roku 1541 součást radimského panství. Dnes samostatná obec.

znak obci udělen v roce 2002

pseudobarokní kaplička z roku 1805, přestavěná do dnešní podoby roku 1909; u kapličky lípa

statek č.p. 33

skalnaté partie nad levým břehem Výrovky

železnice

trať z Peček do Bošic otevřena roku 1882.

 

železniční zastávka

 

most přes Výrovku

trať mezi zastávkou a mostem

Zajímavosti:

Ø        Název obce pravděpodobně odvozen z označení ohrad pro chov dobytka, nazývaných „ochoty″.

Ø        V bývalém obecním písečníku nalezen kostrový hrob z doby laténské.

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.chotutice.cz

-     Cesty a památky - http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/chotutice

-     Wikipedie -  http://cs.wikipedia.org/wiki/Chotutice

-     fotohistorie - http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Kolin/Chotutice/Default.aspx  

Okolí: Pečky / Radim (ves) / Radim (vrch)

Střední Polabí / rejstříky

 únor 2011