ČERČANSKÝ CHLUM

k.ú. Čerčany, dříve Lštění, a Soběhrdy (Benešovská pahorkatina / Benešovsko)

Výrazný zalesněný vrch protáhlého severojižního tvaru (530 m n. m), dříve Mračský chlum. Na severu ohraničen Čerčanským potokem, na jihu a jihozápadě Medunským potokem, na východě spojen sedlem s vrchem Trkotín (Čichce). Na východním úbočí vápencové lomy, v jejich sousedství v sedle bývalá vápenka.

Čerčanský chlum od severovýchodu, z Vepří (prosinec 2011)

Čerčanský chlum od západu (listopad 2007)

 

lomy na východním úbočí Chlumu (listopad 2007)

výhled ze sedla pod Chlumem k severovýchodu, na Vepří (listopad 2007)

Vápenka

Skupina domů v sedle severně od Mezihoří (pod něž územně patří, proto zvána též Mezihořská vápenka), jíž dominuje bývalá dvojitá šachtová vápenná pec systému Pacold, jež je dnes součástí rekreační chalupy. 

Selská těžba vápence zde doložena od poloviny 19. stol., ve skutečnosti však zřejmě bude mnohem starší. Vápenku založil pravděpodobně na přelomu 60. a 70. let Leopold Straschnov. Využívala surovinu těženou v bezprostředním okolí - na Čerčanském chlumu (lom cca 100 m od vápenky) a Trkotíně (cca 450 m od vápenky; k přepravě vápence do vápenky zde později zřízena úzkorozchodná koňská dráha). Vápenka patřila ve své době mezi významné průmyslové podniky. K přepravě vápence z několik set metrů vzdáleného lomu na Trkotíně byla zřízena úzkorozchodná koňská dráha. Pálení vápna zde ukončeno nejpozději v roce 1942, ve 2. pol. 20. stol. byl provozní objekt kolem pece rozebrán a nahrazen rekreační chalupou zhruba stejného tvaru i hmoty. Na rekreační objekty byly upraveny i další objekty areálu vápenky – původní obytný dům majitele vápenky, ubytovny dělníků a provozní objekty.

původní podoba vápenky z navážecí rampou (mezihori.cz)

 

dnešní podoba vápenné pece přestavěné na rekreační objekt (listopad 2007)

Mezihořská jeskyně

Nevelká krasová dutina v metamorfovaných vápencích starších prvohor tzv. Čerčanského metamorfovaného ostrova se nachází v lomu proti vápence. Jde o nepříliš členitou chodbovitou jeskyni (paleovývěr) dlouhou cca 11 m. Volně přístupná.

 

vstup do jeskyně (listopad 2007)

  

interiér jeskyně (listopad 2007)

studna v lomu před jeskyní, dle některých badatelů komunikující také s nějakými podzemními krasovými prostory (listopad 2007)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Ve svazích Čerčanského chlumu nad Mezihořím jsou uváděny i žíly limonitu.

Ø        Během těžby vápence byly údajně v lomech odkryty i další drobnější krasové dutiny.

Ø        Mezihořská vápenku byla ztvárněna v románu Karla Nového Železný kruh.

Ø        Kdesi na Čerčanském chlumu by se měl nacházet vojenský bunkr typu ÚŽ-6a, dle některých informací je však v současnosti zasypán.

Literatura:

-      Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

Web:

-      oficiální stránky osady Mezihoří - http://mezihori.cz/historie.htm 

-      Technické památky - http://www.hornictvi.info/techpam/mezihori/mezihori.htm

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Čerčanský_chlum 

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

listopad 2007