DUBSKO

k.ú. Přestavlky u Čerčan, dříve Lštění (Benešovská pahorkatina / Benešovsko)

Nevelká osada na náhorní planině mezi levým břehem Sázavy a údolím Dubského potoka. Kromě bývalé panské hájovna (č.p. 73) a dvora (č.p. 2) dnes tvořena převážně chatovou výstavbou. Opodál v lese severozápadním směrem hrázděný lovecký zámeček (č.p. 74).

Jméno Dubsko patřilo původně lesu (zmiňován roku 1709); odvozeno bylo zřejmě od příslušnosti k nedalekému hradu (Stará) Dubá. Ves Dubsko založena roku 1738. Někdy koncem 19. stol. vykoupil původní ves, rozkládající se zhruba na stejné ploše jako dnes, majitel konopišťského panství František Ferdinand ďEste a nechal ji s výjimkou dvora (který je někdy též uváděn jako hájovna) zbořit. Následně nechal proti dvoru postavit novou fořtovnu a opodál lovecký zámeček; Dubsko mu poté sloužilo jako jeden z loveckých revírů. Během první republiky byly některé domy ve vsi zřejmě opět postaveny, neboť již na mapách ze 40. let 20. stol. je vidět zástavba západně od dvora zhruba v dnešním rozsahu.

budova č.p. 73 – bývalá fořtovna na východním okraji osady

výhled od Dubska do Posázaví

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Údajný předchůdce dnešního Dubska byla ves Lhota Dubowa, uváděna prvně roku 1397. V zápisech konopišťského panství se objevuje až do konce 15. stol., poté informace o ní mizí. Pokud by tato zaniklá středověká ves skutečně ležela v prostoru pozdějšího Dubska, pak by jeho jméno mohlo být i vzpomínkou na tuto ves. Lokalizace je opírána zejména o zmínku „prope Lsteyn″, tedy blízko Lštění. Jenže je dost zvláštní, že by ve 14. a 15. století ves ležící jen necelý kilometr od Dubé, nejmocnějšího hradu v regionu, patřila pod Konopiště. Pod Konopiště se toto území dostalo až v 1. po. 18. stol.

Ø        Lze narazit na tvrzení, že v osadě stával kostel sv. Klimenta. Tento omyl je způsoben skutečností, že v minulosti (ještě ve 20. letech 20. stol.) bylo za součást Dubska považováno i Hradiště.

Literatura:

-      Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 3. díl (Praha 1998)

Web:

-      Benešovský deník - http://benesovsky.denik.cz/podnikani/arcivevoda-frantisek-ferdinand-se-kvuli-dubsku-nejspis-obraci-v-hrobe-20150131.html

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

prosinec 2011