HVĚZDONICE

k.ú. Hvězdonice, původně Vranov (Benešovská pahorkatina / Benešovsko)

Ves na levém břehu Sázavy, při železniční trati ČerčanyKácov (285 m n. m.). Dominantou vsi je tzv. Hvězdonický most, který však leží z větší části na sousedním katastru Kaliště. Druhou spojnicí obou břehů Sázavy je 131 m dlouhá visutá lávka pro pěší. U jezu na břehu řeky na místě starého mlýnu Šroubárna Marek.

První písemná zmínka o Hvězdonicích je z roku 1405 (dle jiných zpráv 1422). V té době nazývány Jezonice, později Jezdonice, Jezdenice. Patřily pod panství Čejchanův / Komorní Hrádek. Dnešní název Hvězdonice se objevuje poprvé počátkem 16. stol. Železnice vybudována roku 1901. Téhož roku pánové Marek a Slezák kupují (roku 1898 vyhořelý) mlýn a přebudovávají ho na továrnu s výrobou taženého drátu a spojovacího materiálu; provoz továrny byl zahájen roku 1903 a znamenal spolu se železnicí zásadní zlom ve vývoji Hvězdonic.

znak Hvězdonic

 

hvězdonické nádraží s výpravní budovou dnes a někdy kolem poloviny 20. stol. (www.pacifikem.cz); do současné podoby byla výpravní budova přestavěna v 60. letech 20. stol.

 

pamětní kámen k 600. výročí „založení″ obce (ve skutečnosti první písemné zmínky)  v centru vsi

Hvězdonický most

462 m dlouhý dálniční most, převádějící dálnici D1 přes hluboké údolí Sázavy. Tvořený je dvěma samostatnými souběžnými mostními konstrukcemi o 9 polích z monolitického přepjatého betonu. Řeku překračuje ve výši 25 m. Pozoruhodný je nejen svojí délkou (jde o nejdelší dálniční most mezi Prahou a Brnem), ale i tím, že celý most je veden do oblouku, mostovky jsou zakřivené i konvexně vertikálně (jsou prohnuté) a krom toho má celý most dvouprocentní příčný spád.

Stavba mostu byla předpokládána již před 2. světovou válkou. Postaven byl však až v letech 1970-1977 podle projektu Pragoprojektu. Jako první v Československu byl vybudován technologií výsuvné příhradové skruže.

celkový pohled na most s patrným prohnutím mostovky

přechod Sázavy

most na levém břehu Sázavy

 

dvě souběžná mostní tělesa

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Hvězdonicích bývalo vaziště vorů, které odtud pluly do Prahy.

Ø        Hvězdonické nádraží bylo roku 1965 zkušebně vybaveno (zřejmě jako druhé v republice – po Chrastu u Chrudimi) v té době nejmodernějším staničním zabezpečovacím zařízením – reléovým.

Literatura:

-      Dušan Josef: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Praha 1999) – viz též http://www.libri.cz/databaze/mosty/heslo.php?id=321, http://www.libri.cz/databaze/mosty/heslo.php?id=322

Web:

-      oficiální stránky obce - http://www.hvezdonice.cz

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Hvězdonice

-      Posázavský Pacifik - http://www.pacifikem.cz/?inc=212_hve

-      Šroubárna Marek - http://www.sroubmarek.com/Czech/tradition/tradition.htm

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

prosinec 2011