JAVORNÍK

 k.ú. Čtyřkoly (Benešovská pahorkatina / Benešovsko)

Ves při Zaječickém potoku, dnes stavebně zcela splynutá se sousedními Čtyřkoly (260 m n. m.). Centrem dnes dřevěná zvonička a křížek ve skupině čtyř lip (památné stromy) při červené turistické značce; historické jádro osady však leželo více severozápadně v ohybu silnice.

Poplužní dvůr a ves Javorník prvně připomínány roku 1444 jako příslušenství hradu Zlenice. Spolu s ním posléze připadl k panství Mrač a v 1. pol. 18. stol. pod Konopiště. K převážně chatové zástavbě jihovýchodně od silnice Čtyřkoly-Javorník, která obě vsi propojila, došlo někdy v 1. pol. 20. stol., k úplnému splynutí obou vsí však až v průběhu 2. pol. 20. stol.

 

skupina památných lip se zvoničkou a křížkem

v centru vsi

 

železniční viadukt přes Zaječický potok

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V 19. stol. psáno též v množném čísle – Javorníky.

Ø        V erbu Čtyřkol symbolizuje Javorník jeho dolní polovina – zelený javorový list ve zlatém poli.

Literatura:

-      Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 3. díl (Praha 1998)

Web:

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Javorník_(Čtyřkoly)  

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

leden 2012