ČTYŘKOLY

k.ú. Čtyřkoly (Benešovská pahorkatina / Benešovsko)

Obec na pravém břehu Sázavy (280 m n. m.), dnes z větší části tvořená chatovou výstavbou. Historické jádro vsi na břehu Sázavy složeno ze dvou samostatných částí – jedné při ústí malého bezejmenného potůčku (zde pomník obětem I. a II. sv. války, kompletně obnovený roku 1999) a druhé výše proti proudu kolem bývalého Čtyřkolského mlýna (dnes továrna Junker). Na severovýchodní straně dnes stavebně spojeno s původně samostatnou osadou Javorník. Se vsí Lštění na protějším břehu Sázavy spojeny mostem.

Původně pouze mlýn (doložený od poloviny 16. stol.). Ves prvně uváděna roku 1742 (jako Dorf Vierrädl); vznikla zřejmě nedlouho předtím, neb na Müllerově mapě Čech z roku 1720 ještě není značena. Patřila k panství Mrač, respektive Konopiště. Samostatnou obcí od roku 1990. Železniční zastávka na trati Praha-Benešov zřízena roku 1994.

znak Čtyřkol – horní část je mluvícím znamením vlastních Čtyřkol, spodní symbolizuje osadu Javorník

 

železniční zastávka, zřízená roku 1994 (leden 2012)

Čtyřkolský mlýn

Areál na okraji vsi, na pravém břehu dosud funkčního sázavského jezu, dnes tvořený vilkou č.p. 30 (na ostrově mezi náhonem a řekou) a menší tovární halou č.p. 4.

Štyrkolský mlýn je zmiňován prvně roku 1549 jako jeden ze dvou mlýnů, patřících k městečku Lštění. Jméno zřejmě odvozeno od počtu vodních kol tohoto mlýna, čemuž by odpovídal i záznam z roku 1648, kde jsou zde uváděna tři kola moučná a čtvrté, pohánějícím stoupu a olejnu. Roku 1785 koupil mlýn od vrchnosti Jakub Bareš, v držení rodu Barešů až do roku 1897. V roce 1898 (dle jiných pramenů 1901) zřízena z někdejšího mlýna Jiřím Čížkem a Heřmanem Jandou vatárna. Po požáru v roce 1904 obnoveno továrníkem Václavem Suchým jako továrna na naftové motory. Vodní turbina při objektu zásobovala elektrickým proudem nejen továrnu, ale i obec. V současné době provozovna firmy Erwin Junker (výroba brousící techniky).

 

mlýn na katastrální mapě z roku 1840 (archivnimapy.cuzk.cz) a tentýž areál na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

jez Čtyřkolského mlýna, v pozadí vila č.p. 30 a továrna č.p. 4 (prosinec 2006)

kanál navracející vodu od továrny zpět do řeky (leden 2012)

ostrov vytvořený řekou a mlýnským náhonem při pohledu proti proudu (leden 2012)

 

na ostrově - vila č.p. 30 a jakýsi vodojem (prosinec 2006, leden 2012)

most přes Sázavu

Silniční most spojuje Čtyřkoly s protější vsí Lštění. Tvoří jej 2x2 řady ocelových příhrad, mezi kterými je dřevěná mostovka. Jde o originální britský ženijní skládací most Bailey Bridge, vytvořený počátkem 40. let 20. stol. Donaldem Baileyem za účelem rychlého postupu armády přes vodní toky a další překážky. Zde nahradil roku 1949, kdy byl poskytnutý ze zdrojů UNNRA, původní brod. Původně byl postaven „dočasně, na deset let″, sloužící však dodnes. Jedinou úpravou jeho konstrukce jsou dva betonové sloupy, kterými je podepřen.

 

most přes Sázavu (leden 2012)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Spekuluje se, zda německý název obce není zkomoleninou původního slovanského jména Věrady. Oporou pro tyto úvahy je zejména zápis v Sommerově Topografii ve tvaru „Vierad″. To by však znamenalo, že ves by musela existovat již před první polovinou 18. stol., pro což neexistují žádné doklady, spíše naopak (viz výše uvedená Müllerova mapa Čech). Spíše je tedy nutné přijmout verzi, že osada převzala jméno staršího mlýna, které bylo přeloženo do němčiny. (Zcela mimo realitu je pak verze, že současný název obce vznikl chybným překladem původního poněmčeného názvu Věrady - Vierrad zpět do češtiny.)

Literatura:

-      Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 3. díl (Praha 1998)

-      Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách II (Praha 2000)

-      Dušan Josef: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Praha 1999) – viz též http://www.libri.cz/databaze/mosty/heslo.php?id=178

-      Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I - A-G (Praha 2002)

Web:

-      oficiální stránky obce - http://www.ctyrkoly.cz 

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Čtyřkoly

-      Na vzduchu (stránky Andreje Halady) - http://www.navzduchu.cz/cyklo/vyletni-tipy-mista/tenhle-most-vyhral-valku/

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

leden 2012